Indexbeleggen bij InDelta

Waarom indexbeleggen?

Eenvoud: het principe van indexbeleggen is eenvoudig te begrijpen en de beleggingen en beleggingsstijl zijn zeer transparant.

Lage kosten: de kosten van indexfondsen zijn doorgaans laag, omdat de beheerders normaal gesproken alleen handelen wanneer zich veranderingen voordoen in de onderliggende index en geen grote bedragen hoeven te besteden aan de research van ondernemingen.

Spreiding: indexfondsen zijn erop gericht de performance van alle effecten in een index te weerspiegelen en zijn daarom zeer geschikt om het concentratierisico van een portefeuille te verkleinen, doordat ze het risico spreiden over hele regio’s, markten of delen van markten. Evenwicht tussen rendement en risico: beleggers kunnen een gemiddeld rendement voor aftrek van kosten verwachten dat overeenkomt met het rendement van de index. Het rendement na aftrek van kosten zal over de langere termijn voor indexbeleggers vaak gunstiger uitvallen dan voor actieve beleggers, terwijl het risico gemiddeld lager is.

Wat is een indexfonds?

Een indexfonds is een beleggingsfonds dat een gehele aandelenmarkt (index) volgt. Bijvoorbeeld de AEX-index, het InDelta Nederland Index Fonds, de Dow Jones index of de MSCI-index. Via de InDelta Indexfondsen kunt u in één keer beleggen in fondsen van alle bedrijven in een bepaalde aandelenmarkt. Zo bestaat het InDelta Nederland Index Fonds uit de vijftig meest verhandelde aandelen op de Amsterdamse beurs. U profiteert van de gemiddelde opbrengst van de gehele markt. Indexfondsen beleggen vooral in aandelen, vastgoed of obligaties van bedrijven en overheden. 

Stelt InDelta zelf de index samen en volgt InDelta deze met indexfondsen?

InDelta stelt zelf een index samen voor ieder van de negen verschillende InDelta Indexfondsen. Hoe deze indices worden samengesteld, kunt u nalezen in het prospectus en het Rulebook van InDelta, die u kunt downloaden onder Documenten op onze website.

Hoe worden de InDelta Indexfondsen samengesteld?

Elk van de negen verschillende InDelta Indexfondsen volgt een eigen door InDelta ontwikkelde index. Hoe deze indices worden samengesteld, kunt u nalezen in het Prospectus en het Rulebook van InDelta, die u kunt downloaden onder Documenten op onze website. 

Kan ik zelf een verdeling maken tussen de Indexfondsen?

Ja, u heeft de mogelijkheid om handmatig een fondsverdeling te kiezen. U kunt zelf bepalen hoeveel en in welke InDelta Indexfondsen u wilt beleggen.

Zijn indexfondsen hetzelfde als ETF’s (indextrackers)?

Indexfondsen en ETF’s hebben als overeenkomst dat zij zich beide richten op een index. De verhandelbaarheid verschilt echter van elkaar. Indextrackers zijn de gehele dag verhandelbaar omdat zij beursgenoteerd zijn, terwijl indexfondsen maar één handelsmoment per dag hebben. Een ander verschil is dat ETF’s een zogenaamde ‘spread’ kennen. Een spread is het verschil in de aankoopkoers ten opzichte van de verkoopkoers. Dit levert een extra kostenpost op voor het beleggen in trackers. Daarnaast betaalt u mogelijkerwijs extra kosten voor het effectendepot dat u aanhoudt, zoals bewaarloon en dividendkosten. 

Wordt de index wel gevolgd als de indexfondsen ‘equal weight’ zijn samengesteld?

Equal weight betekent dat alle aandelen dezelfde weging, en dus belang, in de portefeuille krijgen. Dit in tegenstelling tot een marktgewogen index, waarin aandelen een weging krijgen die wordt bepaald op basis van de grootte van de marktkapitalisatie (beurswaarde) van het bedrijf. Omdat er geen regionale equal weight indices bestaan, heeft InDelta besloten zelf indices te ontwikkelen. Aan alle vereisten voor een index, waaronder publieke beschikbaarheid van de samenstellingsregels en berekening van de waarde door een onafhankelijk bedrijf, wordt voldaan. 

Wat zijn de voordelen equal weight (gelijk-gewogen)?

Betere spreiding: doordat iedere positie dezelfde weging heeft, wordt het rendement bepaald door de gehele portefeuille in plaats van enkele grote posities. Hierdoor loopt u minder risico en behoudt u spreiding. U bent minder afhankelijk van individuele aandelen of sectoren.

Meer potentieel: door van de equal weight methode gebruik te maken, is er een grotere exposure aan small- en mid-cap aandelen, deze aandelen hebben een groter groeipotentieel.

Duivendrechtsekade 82 | 1096 AJ Amsterdam | 020 2477 222 | contact@indelta.nl |