Herweging indexfondsen

Hoe worden de InDelta Indices samengesteld?

InDelta stelt zelf een index samen voor ieder van de negen verschillende InDelta Indexfondsen. Hoe deze indices precies worden samengesteld kunt u nalezen in het Prospectus en het Rulebook van InDelta, dat u kunt downloaden onder Documenten op InDelta.nl. In het kort komt het erop neer dat de indices 50 effecten hebben (ieder voor 2% opgenomen binnen de index) en dat sectoren en landen zo evenredig mogelijk vertegenwoordigd zijn.

Wordt de samenstelling van de index alleen in november aangepast?

Nee, in het geval van een ‘Corporate action’ zoals een overname of een fusie, kan de samenstelling van een index ook tussentijds worden gewijzigd. Corporate actions worden behandeld zoals dit in de markt gebruikelijk is.  Daarnaast worden obligaties die zijn afgelost vervangen in de index. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in het Rulebook onder Documenten.

Waarom zijn de InDelta Indices gelijkgewogen?

De indices van InDelta zijn samengesteld op basis van het zogeheten ‘gelijk-gewogen’ principe. Dit betekent dat niet marktkapitalisatie leidend is voor de weging binnen een index, maar dat elk effect simpelweg dezelfde weging krijgt in de index. Hierdoor is er sprake van een betere spreiding, minder sectorrisico en bedrijfsspecifiek risico. De indices zijn zo minder gevoelig voor hypes of trends.

Zijn er ondernemingen die InDelta bewust niet opneemt in de indices?

InDelta belegt niet in ondernemingen die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren. Daarnaast zal InDelta niet beleggen in ondernemingen die het VN Global Compact schenden en actief zijn in de tabaksindustrie. De ondernemingen op de uitsluitingslijst van InDelta kunt u terugvinden op onze website in Documenten onder ‘Informatie over uw fondsen’ en ‘Bijzondere bepalingen’.

Op welke wijze past InDelta de ESG-criteria in de index toe?

Er zijn tal van onderzoekbureaus die berekenen hoe ondernemingen scoren op het gebied van ESG (Environment, Social, Governance).  Onderzoeksbureaus hanteren hiervoor allen een eigen methodologie. Met de herweging van 2020 wordt een eerste stap gezet om de ESG te integreren in de portfolio samenstelling. InDelta stelt de ESG-score van een onderneming vast door een gemiddelde te nemen van de ESG-scores van 3 erkende onderzoeksbureau. Indien er aandelen met een vergelijkbare marktkapitalisatie in de selectie van de herweging naar voren komen, selecteert InDelta het aandeel met de hoogste gemiddelde ESG-score.

Op welke manier wordt de index nagebootst?

De Indexfondsen van InDelta maken gebruik van de goede beginselen van indexbeleggen: volledige fysieke replicatie en een eenvoudige en risicomijdende structuur. InDelta kiest ervoor om alle aandelen of obligaties uit de verschillende indices aan te kopen op de beurs. Hier komt geen derivaat of swap aan te pas. InDelta leent uw aandelen en obligaties ook niet uit, iets dat andere beheerders wel regelmatig doen en wat risico’s met zich meebrengt.

Waar kan ik zien waarin de InDelta Indexfondsen beleggen?

Een actuele detaillering waarin wordt belegd, kunt u inzien via de website. U gaat hiervoor naar ‘Onze indexfondsen‘ bovenin uw scherm en vervolgens klikt u op het Indexfonds naar wens. Kies vervolgens voor ‘Allocatie’ in het tweede ‘dropdown menu’. Klik hier op de cirkeldiagrammen onder Asset allocatie, Sectoren of Regio. Hier kunt u vele selecties maken waarmee u precies inzicht krijgt in de onderliggende beleggingen.

Wat kosten de InDelta Indexfondsen?

De beheerkosten zijn 0,5% over het belegde vermogen op jaarbasis. De kosten in de fondsen voor transacties (zoals de jaarlijkse herweging) en fiscale advisering om de dividendlekkage te verminderen, zijn aanvullend gemiddeld 0,07% per jaar. Dit alles gebeurt in de fondsen zelf, de koersen op de website worden dus weergegeven na aftrek van kosten. InDelta rekent geen aan- en verkoopkosten. U kunt op ieder gewenst moment gratis investeren, onttrekken of de samenstelling van uw portefeuille wijzigen. Meer informatie over kosten vindt u in het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de jaarrekening onder Documenten.

Duivendrechtsekade 82 | 1096 AJ Amsterdam | 020 2477 222 | contact@indelta.nl |