De InDelta Indexfondsen

Waarom biedt InDelta alleen eigen fondsen en geen fondsen van derden aan?

Ten eerste zijn fondsen van derden zeer duur. Daarnaast hebben dergelijke fondsen allerlei verborgen kosten en dat gaat tegen onze filosofie in waarbij aspecten als transparantie, simpel en verantwoord beleggen centraal staan. InDelta wil transparante, gedegen en duurzame financiële producten maken. Tegen de laagst mogelijke kosten voor de klant.

Keren de InDelta Indexfondsen dividend uit?

Nee, de InDelta Indexfondsen keren geen dividend uit. De opbrengsten uit rente en dividenden worden kosteloos herbelegd in de Indexfondsen. 

Wordt de samenstelling van de InDelta Indexfondsen gedurende de tijd aangepast?

De samenstelling van de negen InDelta Indexfondsen wordt eenmaal per jaar opnieuw vastgesteld, te weten op 1 november of de eerste hierop volgende werkdag. In het geval van bijzondere operaties op de beurs, zoals een overname of fusie, kan de samenstelling van een index ook worden aangepast. 

Wordt in de InDelta Indexfondsen belegd in OTC-derivaten (zoals opties)?

Nee, in geen van de negen InDelta Indexfondsen wordt belegd in derivaten. De portefeuilles van de InDelta Indexfondsen zijn gevuld op basis van ‘full replication’. Dat wil zeggen dat de onderliggende aandelen fysiek worden aangeschaft. 

Wat zijn de rendementen van de InDelta Indexfondsen?

De rendementen van de fondsen kunt u terugvinden op de website. U gaat hiervoor naar ‘Onze Indexfondsen‘ bovenin uw scherm en vervolgens ziet u de rendementen per fonds. Klik daarna op het info-icoontje naast het Indexfonds voor meer informatie over onder andere de onderliggende effecten.

Waar kan ik zien waarin de InDelta Indexfondsen beleggen?

Een actuele detaillering waarin wordt belegd, kunt u inzien via de website. U kunt een overzicht oproepen zowel voordat u bent ingelogd als erna. U gaat hiervoor naar ‘Onze Indexfondsen‘ bovenin uw scherm en vervolgens klikt u op het info-icoontje naast het Indexfonds. Kies vervolgens voor ‘Allocatie’  in het tweede ‘dropdown menu’. Klik hier op de cirkeldiagrammen onder Asset allocatie, Sectoren of Regio. Hier kunt u vele selecties maken waarmee u precies inzicht krijgt in de onderliggende beleggingen.

Hebben de InDelta Indexfondsen een expiratiedatum?

Indexfondsen zijn geen afgeleide producten zoals opties en warrants. Indexfondsen kunnen dus niet expireren en u kunt ze zo lang als u wilt in portefeuille houden. 

Wat is ’tracking error’?

De tracking error is de mate waarin een (index)fonds afwijkt van de vergelijkingsmaatstaf, de zogenaamde ‘benchmark’. Hoe groter de tracking error, des te groter de afwijking van de benchmark. Een fonds met bijvoorbeeld een tracking error van 1% loopt daarmee 1% achter de vergelijkingsmaatstaf (index) aan. 

Wat maakt de InDelta Indexfondsen uniek?

Via InDelta kunt u direct de InDelta Indexfondsen aanschaffen, andere indexproducten koopt u aan via een tussenpersoon of broker. Daarnaast is de invulling van de InDelta Indexfondsen uniek: de aandelen en obligaties in de portefeuilles worden gelijk gewogen gevuld met aandelen en obligaties (full replication: aandelen worden fysiek aangehouden en niet nagemaakt met derivaten) en de effecten worden niet actief uitgeleend.

Wordt aan ‘securities lending’ gedaan?

Nee, de onderliggende effecten van de InDelta Indexfondsen worden niet uitgeleend. 

Op welke manier wordt de index nagebootst?

De InDelta Indexfondsen zijn op basis van ‘full replication’. Dat wil zeggen dat alle onderliggende aandelen fysiek worden aangeschaft. Full replication is in die zin anders dan ‘optimalization’, waarbij wordt nagestreefd de index te volgen door middel van aanschaf van de belangrijkste aandelen uit een index.

Duivendrechtsekade 82 | 1096 AJ Amsterdam | 020 2477 222 | contact@indelta.nl |