Veiligheid

Veilig indexbeleggen

Veilig vermogen opbouwen gaat verder dan een verantwoord beleggingsproduct maken. Wij hebben daarom de meest geavanceerde voorzorgsmaatregelen getroffen om uw veiligheid te waarborgen.

Veilige structuur indexfondsen

Onze unieke indexfondsen maken gebruik van alle goede en veilige beginselen van indexbeleggen.

 • Gelijk-gewogen spreiding
  De indexfondsen zijn door ons samengesteld op basis van het ‘gelijk-gewogen’ principe. Niet de beurswaarde (ook wel marktkapitalisatie) is bepalend voor de weging, maar ieder effect krijgt dezelfde weging. Namelijk 2%. Hierdoor is er een betere spreiding, minder sector- en bedrijfsspecifiek risico. U bent bovendien minder gevoelig voor hypes of trends.
 • Volledig fysieke replicatie
  Veel indexfondsen zijn samengesteld op basis van zogenaamde swaps of andere derivaten (synthetische replicatie). Wij doen dit niet. Alle effecten kopen wij daadwerkelijk aan (fysieke replicatie). Dit is veel veiliger.
 • Geen instrumenten uitlenen
  Wanneer er sprake is van fysieke replicatie, dan is er een mogelijkheid om de effecten ‘uit te lenen’ aan een tegenpartij tegen een vergoeding. Hierdoor ontstaat een risico: is de tegenpartij in staat de effecten terug te geven binnen de afgesproken periode? Wij lenen uw aandelen en obligaties niet uit.
 • Geen ingewikkelde constructies
  Geen gedoe met hefbomen, derivaten, hedges, short posities of andere constructies. Dit is allemaal ingewikkeld en een onnodig risico voor u. Wij houden het simpel.

Veiligheid door vermogensscheiding

Op basis van wettelijke eisen vindt de bewaring van uw vermogen plaats door een aparte stichting: Stichting Juridisch Eigendom InDelta. De stichting is juridisch eigenaar van alle bank- en beleggingsrekeningen van de indexfondsen. Op die manier is er een scheiding tussen de bedrijfsactiviteiten van InDelta en uw vermogen. Mocht er iets met InDelta gebeuren dan is uw vermogen veilig. Stortingen maakt dus ook over naar een bankrekening op naam van de stichting.

Veiligheid door een vaste tegenrekening

Het is alleen mogelijk om te storten in uw rekening vanaf een vaste “tegenrekening” bij een bank. Ook opnames gaan uitsluitend terug naar deze tegenrekening. Het wijzigen van uw tegenrekening is een zorgvuldige procedure en kan alleen door u worden gedaan. Zo kunnen wij fraude (door derden) voorkomen.

Veilig uploaden

U leest steeds meer over cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit raakt niet alleen bedrijven, maar ook particulieren. Bij InDelta opent u een rekening geheel online in een beveiligde omgeving. Documenten kunt u via uw eigen beveiligde omgeving uploaden. Dit hoeft niet meer ouderwets per e-mail of per post.

Lees meer over hoe wij met uw gegevens omgaan in onze Privacyverklaring.

Veiligheid door toezicht

Wij staan dagelijks onder toezicht van een bewaarder (Caceis), een accountant (Mazars) en natuurlijk de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Duivendrechtsekade 82 | 1096 AJ Amsterdam | 020 2477 222 | contact@indelta.nl |