Duurzaam indexbeleggen

Duurzaam indexbeleggen bij InDelta

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in ieders leven en ook in de financiële sector. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over duurzaamheid, maar wanneer is iets duurzaam en hoe duurzaam dan precies? Wij bij InDelta maken graag voor u inzichtelijk in welke mate wij rekening houden met duurzaamheidsfactoren in ons beleggingsbeleid. Zo ziet u eenvoudig hoe uw beleggingen bij ons duurzaam worden belegd.

InDelta ondersteunt een duurzame samenleving en ziet in dat een verandering naar een duurzame (financiële) toekomst noodzakelijk is. Onze voornaamste beleggingsdoelstelling is om rendement te behalen voor u, maar dan wel op een duurzame manier.

Hoe duurzaam is InDelta?

Beleggingsproducten (aandelen) kunnen op basis van hun beleid worden ingedeeld in één van de drie categorieën van duurzaamheid. Deze worden bepaald door de ESG policy. (‘Environment, Social, Governance’, Milieu, sociaal en goed bestuur). De ESG policy kent drie categorieën: grijs, lichtgroen en donkergroen. Grijs houdt in dat de beheerder enkel de wettelijke verplichte uitsluitingscriteria toepast in de beleggingsportefeuille. Lichtgroen staat voor bewust duurzaamheid kiezen. Dit houdt in dat de beheerder verdergaande uitsluitingscriteria toepast in de beleggingsportefeuille en dus bewust groen bezig is. Donkergroen houdt in dat een organisatie duurzaamheid actief stimuleert. Dus alleen beleggen in bedrijven die een actieve bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Hierbij komt ook kijken dat dit aangetoond moet kunnen worden met de data van deze bedrijven. Dit is een zeer lastige stap voor veel bedrijven. InDelta kan zodoende worden ingedeeld in lichtgroen en hier zijn we trots op.

Dit houdt in dat alle 9 InDelta Indexfondsen duurzaam (lichtgroen) belegd zijn:

De 3 modelportefeuilles van InDelta (Defensief, Neutraal en Offensief) beleggen uitsluitend in de InDelta Indexfondsen. De modelportefeuilles volgen daarmee automatisch de productkenmerken van de InDelta Indexfondsen.

Hoe selecteert InDelta duurzame bedrijven?

Vanaf 1 november 2020 weegt InDelta bij de samenstelling van de indexfondsen ESG-criteria mee in het selectieproces. De mate waarin een bedrijf presteert op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en transparant bestuur ten opzichte van de concurrenten kan worden uitgedrukt in een ESG-score. Indien er bedrijven met een vergelijkbare marktkapitalisatie of kredietwaardigheid naar voren komen, selecteert InDelta het bedrijf met de hoogste gemiddelde ESG-score. Bedrijven met een hogere ESG-score maken bij InDelta dus meer kans om in het indexfonds te worden opgenomen.

Dit doen wij ook omdat de verwachting is dat de bedrijven met een hogere ESG-score (duurzamer dus) aan minder en kleinere duurzaamheidsrisico’s worden blootgesteld en daardoor op lange termijn een hoger rendement realiseren. Dat is precies waar InDelta naar streeft.

Hoe bepaalt InDelta de ESG-score?

InDelta stelt de ESG-score van een onderneming vast door een gemiddelde te nemen van de ESG-scores van erkende onderzoeksbureaus / dataleveranciers (Revinitiv, Bloomberg, RobecoSAM (onderdeel van S&P Global) en Sustainalytics). InDelta gebruikt de totale ESG-scores van dataleveranciers, zodat alle ESG-factoren en indicatoren worden meegewogen. De belangrijkste factoren zijn:

Milieu

 • Klimaatimpact
 • Luchtvervuiling
 • Energie-efficiëntie
 • Watervervuiling

Sociaal

 • Mensenrechten
 • Diversiteit van het personeelsbestand
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Gezondheid en veiligheid van het personeel

Bestuur

 • Bestuursstructuur
 • Leidinggevende prestaties en beloning
 • Rechten van aandeelhouders
 • Bedrijfsethiek

We geven u een voorbeeld

InDelta berekent zelf het gemiddelde verschil van de ESG-scores tussen vergelijkbare bedrijven. Het verschil tussen de ESG-scores van dezelfde dataleverancier van 2 bedrijven wordt berekend, dan moet het bedrijf wel überhaupt een ESG-score hebben. Als een bedrijf geen ESG-score heeft van één of meer dataleveranciers, dan wordt de score genegeerd. Het gemiddelde van alle beschikbare ESG-scoreverschillen bepaalt welk bedrijf beter is. Als een bedrijf geen ESG-score heeft of er is geen overeenkomende ESG-score met een vergelijkbaar bedrijf om minimaal 1 verschil te berekenen, dan is de beslissing aan InDelta.

Voorbeeld:

Binnen het InDelta Noord-Amerika Fonds worden er voor elke 10 sectoren 5 aandelen geselecteerd, zoals benoemd in het Rulebook. Voor de sector ‘Financials’ (Financiële instellingen) staan zowel de aandelen ‘Charles Schwab’ als ‘Royal Bank of Canada’ vanwege hun aanzienlijke marktkapitalisatie hoog in de selectielijst. Het aandeel Charles Schwab staat iets hoger in de lijst met een waarde van USD 132 miljard, tegenover USD 130 miljard voor het aandeel Royal Bank of Canada. Echter heeft Royal Bank of Canada een ESG-score van 84.55, tegenover een ESG-score van 50.75 voor Charles Schwab. Vanwege deze aanzienlijk hogere ESG-Score wordt hierdoor Royal Bank of Canada geselecteerd, en Charles Schwab niet. Met dit voorbeeld laten we zien dat InDelta aandelen kritisch beoordeeld en een hogere ESG-score voorrang geeft.

Wilt u meer informatie over de samenstelling van de InDelta Indexfondsen? Op onze InDelta website onder Documenten (bij ‘Informatie over uw fondsen’) vindt u alle informatie, onder andere het RulebookHerweging 2022, ons Duurzaamheidsbeleid, het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) (per InDelta Indexfonds).

Duivendrechtsekade 82 | 1096 AJ Amsterdam | 020 2477 222 | contact@indelta.nl |