Nieuwsupdates
2022 november

InDelta herweging 2022

Ieder jaar op elke eerste werkdag van november vindt de herweging van de InDelta Indexfondsen plaats. Bij de jaarlijkse herweging wordt er met behulp van het Rulebook gekeken of de selectie van aandelen aanwezig in de fondsen nog wel de meest geschikte zijn. Ieder fonds heeft zijn eigen selectiebeleid, maar twee selectiecriteria zijn voor de alle aandelenfondsen het belangrijkste. Dit zijn de marktkapitalisatie en de ESG-Score.

Marktkapitalisatie

Allereerst wordt gekeken of een aandeel nog een leidende functie heeft binnen zijn eigen sector of regio. Dit wordt gemeten aan de hand van de marktkapitalisatie, oftewel de totale waarde van het bedrijf. Deze waarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met het percentage van dit aandeel dat vrij verhandelbaar is (Free Float). Door te rangschikken op deze waarde van groot naar klein, kan worden bepaald of een aandeel nog steeds leidend is binnen zijn regio of sector. Indien het aandeel niet langer één van de grotere is binnen zijn regio of sector, wordt deze vervangen.

Voorbeeld:

Binnen het InDelta Noord-Amerika Fonds worden er voor elke 10 sectoren 5 aandelen geselecteerd, zoals benoemd in het Rulebook. Bij de sector ‘Information Technology’ (Informatie Technologie), is het aandeel ‘Intel Corp’ met een marktkapitalisatie van EUR 174 miljard buiten de top 5 aandelen met de hoogste marktkapitalisatie gevallen. Hierdoor wordt het aandeel vervangen door ‘NVIDIA Corp’, die door een gestegen marktkapitalisatie nu op een waarde van EUR 320 miljard staat, en op de 3e plaats binnen deze sector staat.

ESG-Score

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. Hiermee worden gemeten hoe ‘groen’ een organisatie is. Er zijn verschillende partijen die een ESG-analyses uitvoeren en scores geven, waaronder Bloomberg en Refinitiv. InDelta stelt een eigen ESG-score vast, op basis van een gemiddelde score van meerdere partijen. Deze score loopt van laag naar hoog (0-100), waarbij een hogere score aangeeft dat een bedrijf beter is voor ESG gerelateerde onderwerpen en minder ESG-risico’s loopt. Dit wordt vervolgens meegenomen in het beoordelingsproces van de herweging. Indien er twee aandelen zijn die een soortgelijke marktkapitalisatie hebben, maar één heeft een hogere ESG-score, dan wordt het aandeel met een hogere ESG-score gekozen. Ook is mogelijk dat een aandeel met een hogere marktkapitalisatie maar een bijzonder lage ESG-score niet wordt geselecteerd.

Voorbeeld:

Binnen het InDelta Noord-Amerika Fonds worden er voor elke 10 sectoren 5 aandelen geselecteerd, zoals benoemd in het Rulebook. Voor de sector ‘Financials’ (Financiële instellingen) staan zowel de aandelen ‘Charles Schwab’ en ‘Royal Bank of Canada’ vanwege hun aanzienlijke marktkapitalisatie hoog in de selectielijst. Het aandeel Charles Schwab staat iets hoger in de lijst met een waarde van USD 132 miljard, tegenover USD 130 miljard voor Royal Bank of Canada. Echter heeft Royal Bank of Canada een ESG-score van 84.55, tegenover een ESG-score van 50.75 voor Charles Schwab. Vanwege deze aanzienlijk hogere ESG-Score wordt hierdoor Royal Bank of Canada geselecteerd, en Charles Schwab niet.

Lichtgroene InDelta Indexfondsen

Door toepassing van de ESG-score in de selectiecriteria, zijn de InDelta Indexfondsen geclassificeerd als lichtgroen (Artikel 8 SFDR). Beleggingsfondsen en andere financiële producten die geen ESG-factoren meenemen in de selectiecriteria worden grijs genoemd (Artikel 6 SFDR). De naam donkergroen is gereserveerd voor fondsen die uitsluitend beleggen in producten die ESG-kenmerken promoten en dit als doelstelling nastreven (Artikel 9 SFDR).

Op onze InDelta website onder Documenten, kunt u informatie vinden over het Rulebook, Herweging 2022 en ons Duurzaamheidsbeleid naast het Prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie (EBI).

Duivendrechtsekade 82 | 1096 AJ Amsterdam | 020 2477 222 | contact@indelta.nl |