Duurzaamheidsinformatie InDelta Beheer modelportefeuilles

SAMENVATTING

De zes InDelta Beheer modelportefeuilles, van zeer defensief tot zeer offensief, bestaan uit twee of meerdere van de in totaal negen InDelta Indexfondsen.

GEEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN VAN HET FINANCIËLE PRODUCT

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken. Door beleggingen uit te sluiten in de tabaksindustrie en niet te beleggen in ondernemeningen die het VN Global Compact schenden, promoten we onder andere een gezondere samenleving en betere mensenrechten.

BELEGGINGSSTRATEGIE

Het InDelta Indexfondsen (allen Sub-Fondsen) voeren een passief beleggingsbeleid, met een jaarlijkse herweging.

De aandelenportefeuilles van de InDelta Indexfondsen zijn opgebouwd uit 50 aandelen, gelijkmatig verdeeld over 10 sectoren, waarbij de aandelen gelijk gewogen zijn. Als de bedrijven een vergelijkbare omvang hebben, zal het desbetreffende Sub-Fonds beleggen in het bedrijf met de hoogste ESG-score.

De obligatieportefeuilles zijn opgebouwd uit 50 obligaties, waarbij obligaties en landen gelijk worden gewogen en gespreid over looptijden tot 10 jaar en een maximale gemiddelde looptijd van 5 jaar. Als er vergelijkbare obligaties beschikbaar zijn, zal het desbetreffende Sub-Fonds beleggen in de obligatie met de hoogste ESG-score.

AANDEEL BELEGGINGEN

95% – 100% is gealloceerd in activa met overige ecologische en sociale kenmerken. Maximaal 5% is gealloceerd voor cash.

MONITORING ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN

Dagelijkse monitoring: De Indexfondsen worden dagelijks gecontroleerd of deze voldoen aan de beleggingsdoelstellingen, het beleggingsbeleid en het Prospectus. Maandelijks ESG-rapport: InDelta rapporteert maandelijks de ESG-scores binnen de organisatie. Het rapport wordt behandeld in het Risk & Compliance Committee en het Beleggingscommittee. Jaarlijkse product-evaluatie: Minstens één keer per jaar worden de Indexfondsen en de vermogensbeheer dienstverlening geëvalueerd via een product goedkeurings- en beoordelingsproces. De doelstelling is om vast te stellen of het product nog steeds aansluit bij de behoeften van klanten. In deze review worden ook de ESG-criteria beoordeeld.

METHODOLOGIEËN

Bij bedrijven of producten met een vergelijkbare omvang, zal de het Sub-Fonds beleggen in het bedrijf met de hoogste ESG-score.

DATABRONNEN EN -VERWERKING

De manager stelt de ESG-score van een onderneming vast door een gemiddelde te nemen van de ESG-scores van erkende onderzoeksbureaus / dataleveranciers (Refinitiv, Bloomberg, RobecoSAM (onderdeel van S&P Global), MSCI en Sustainalytics).

METHODOLOGISCHE EN DATABEPERKINGEN

Niet elke onderneming heeft van elk onderzoeksbureau een ESG score. En de berekening van de scores zijn per onderzoeksbureau verschillend. Hierdoor zijn de berekende gemiddelde ESG scores niet volledig vergelijkbaar.

DUE DILIGENCE

Hieronder treft u in het kort de due diligence per Sub-Fonds aan:

Klik op het Sub-Fonds voor meer informatie over bijvoorbeeld de koers en duurzaamheid.

ENGAGEMENTBELEID

De beheerder zal -indien mogelijk- bij aandeelhoudersvergaderingen stemmen (‘Proxy voting’) over onderwerpen die betrekking hebben op duurzaamheid. De beslissing om een stem uit te brengen wordt afgewogen op basis van kosten en de mogelijke positieve impact op duurzaamheid.

Duivendrechtsekade 82 | 1096 AJ Amsterdam | 020 2477 222 | contact@indelta.nl |