Informatie over de Juridische Eigenaar

Stichting Juridisch Eigendom InDelta is een stichting opgericht naar Nederlands recht en is gevestigd te Den Haag. De stichting heeft als doel het optreden als juridische eigenaar van de beleggingsfondsen. De onafhankelijke stichting is de juridische eigenaar van de rekeningen van de Indexfondsen van InDelta. Deze aparte stichting zorgt voor een scheiding tussen de bedrijfsactiviteiten van InDelta en het vermogen van de fondsen zelf. Het geld dat u in de fondsen investeert maakt u dus ook over naar een rekening op naam van de stichting NL68ABNA0580632024. Mocht er iets met InDelta gebeuren, dan zijn uw beleggingen in de fondsen en uw geld dus veilig ondergebracht.

Stichting Juridisch Eigendom InDelta is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 54000084.

Duivendrechtsekade 82 | 1096 AJ Amsterdam | 020 2477 222 | contact@indelta.nl |